Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Fugleværnsfonden

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 11 687 More Arrow 17 303 Less Arrow 8 754
Resultat efter finansnetto -8 759 More Arrow -255 Less Arrow -3 876
Balansomslutning 25 434 More Arrow 32 479 More Arrow 34 674
Omsättningstillgångar 12 809 More Arrow 15 158 Less Arrow 14 118
Kortfristiga skulder 1 506 More Arrow 1 511 More Arrow 6 343
Justerat eget kapital 17 093 More Arrow 29 045 Less Arrow 28 171
- aktiekapital 6 984 Less Arrow 6 880 Less Arrow 6 615
Antal anställda (medeltal) 7 Equal arrow 7 Equal arrow 7

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 67,2% More Arrow 89,4% Less Arrow 81,2%
Omsättning per anställd 1 670 More Arrow 2 472 Less Arrow 1 251
Resultat i procent av omsättning -74,9% More Arrow -1,5% Less Arrow -44,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 850,5% More Arrow 1003,2% Less Arrow 222,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -51,2% More Arrow -0,9% Less Arrow -13,8%
Förändring omsättning -5 878 More Arrow 8 198 Less Arrow -19 264
Förändring omsättning % -33% More Arrow 90% Less Arrow -69%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.