Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Finnskog Skinn AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2016/12
Omsättning 663 More Arrow 667 More Arrow 843
Finansiella kostnader 7 Less Arrow 5 More Arrow 8
Resultat efter finansnetto -8 More Arrow 102 Less Arrow 86
Balansomslutning 724 Less Arrow 652 More Arrow 742
Omsättningstillgångar 707 Less Arrow 652 More Arrow 742
Kortfristiga skulder 103 Less Arrow 42 More Arrow 375
Justerat eget kapital 621 Less Arrow 610 Less Arrow 366
- aktiekapital 1 402 Less Arrow 1 357 More Arrow 1 395
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2016/12
Soliditet 85,8% More Arrow 93,6% Less Arrow 49,3%
Omsättning per anställd 663 More Arrow 667 More Arrow 843
Resultat i procent av omsättning -1,2% More Arrow 15,3% Less Arrow 10,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -0,1% More Arrow 16,4% Less Arrow 12,7%
Balanslikviditet 686,4% More Arrow 1552,4% Less Arrow 197,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -1,3% More Arrow 16,7% More Arrow 23,5%
Förändring omsättning -25 Less Arrow -154 More Arrow 153
Förändring omsättning % -4% Less Arrow -19% More Arrow 22%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.