Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Energi Danmark A/S

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 825
- Antal anställda 4 394

Branschrankning

Bransch: 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 8
- Antal anställda 61
- Balansomslutning 10
- Balansomslutning 39
- Lönsamhet 74
- Lönsamhet 955
- Omsättning 2
- Omsättning 4
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 45
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 552
- Resultat 15
- Resultat 93
- Soliditet 121
- Soliditet 1 062

Bransch: 71 Arkitekt- Och teknisk konsultverksamhet; Teknisk provning och analys

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 35
- Antal anställda 163
- Balansomslutning 2
- Balansomslutning 11
- Lönsamhet 105
- Lönsamhet 12 507
- Omsättning 2
- Omsättning 2
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 617
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11 192
- Resultat 8
- Resultat 39
- Soliditet 778
- Soliditet 15 851