Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

En nypa salt AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 2 421 Less Arrow 2 403 More Arrow 6 223
Finansiella kostnader 93 Less Arrow 0 More Arrow 1
Resultat efter finansnetto 374 Less Arrow -743 More Arrow 4 465
EBITDA 467 Less Arrow -743 More Arrow 4 466
Balansomslutning 7 837 More Arrow 8 862 More Arrow 9 527
Omsättningstillgångar 6 165 More Arrow 7 887 More Arrow 9 452
Kortfristiga skulder 249 More Arrow 1 211 Less Arrow 763
Justerat eget kapital 7 588 More Arrow 7 651 More Arrow 8 764
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 96,8% Less Arrow 86,3% More Arrow 92,0%
Omsättning per anställd 2 421 Less Arrow 2 403 More Arrow 6 223
Resultat i procent av omsättning 15,4% Less Arrow -30,9% More Arrow 71,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,0% Less Arrow -8,4% More Arrow 46,9%
Balanslikviditet 2475,9% Less Arrow 651,3% More Arrow 1238,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4,9% Less Arrow -9,7% More Arrow 50,9%
Förändring omsättning 18 Less Arrow -3 820 More Arrow 1 814
Förändring omsättning % 1% Less Arrow -61% More Arrow 41%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.