Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Electrolux, AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 127 584 701 Less Arrow 122 518 141 Less Arrow 121 479 869
Finansiella kostnader 1 486 975 Less Arrow 575 381 More Arrow 791 987
Resultat efter finansnetto -1 581 566 More Arrow 6 100 015 Less Arrow 5 338 577
EBITDA 3 952 023 More Arrow 11 010 259
Balansomslutning 120 227 393 Less Arrow 104 940 736 Less Arrow 104 345 299
Omsättningstillgångar 66 208 212 Less Arrow 58 972 662 More Arrow 61 178 880
Kortfristiga skulder 63 718 569 More Arrow 64 512 900 Less Arrow 56 511 815
Justerat eget kapital 15 553 642 More Arrow 18 143 034 More Arrow 19 592 243
- aktiekapital 1 461 435 More Arrow 1 506 718 More Arrow 1 618 544
Antal anställda (medeltal) 50 769 More Arrow 51 590 Less Arrow 47 543

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 12,9% More Arrow 17,3% More Arrow 18,8%
Omsättning per anställd 2 513 Less Arrow 2 375 More Arrow 2 555
Resultat i procent av omsättning -1,2% More Arrow 5,0% Less Arrow 4,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -0,1% More Arrow 6,4% Less Arrow 5,9%
Balanslikviditet 103,9% Less Arrow 91,4% More Arrow 108,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -10,2% More Arrow 33,6% Less Arrow 27,2%
Förändring omsättning 8 748 746 More Arrow 9 431 374 Less Arrow -3 164 804
Förändring omsättning % 7% More Arrow 8% Less Arrow -3%
Förändring ant. anställda -821 More Arrow 4 047 Less Arrow -1 109
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow 9% Less Arrow -2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.