Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

E.ON Energilösningar AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 654
- Antal anställda 989

Branschrankning

Bransch: 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

Sverige Placering
Norden Placering
- Balansomslutning 27
- Balansomslutning 80
- Soliditet 590
- Soliditet 1 087