Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Danish Crown A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/09 2018/09 2017/09
Omsättning 31 727 107 Less Arrow 29 548 926 Less Arrow 28 111 787
Resultat efter finansnetto 652 419 Less Arrow 70 401 More Arrow 943 530
Balansomslutning 29 192 158 Less Arrow 26 864 040 Less Arrow 20 811 643
Omsättningstillgångar 14 277 055 Less Arrow 11 658 891 Less Arrow 7 814 329
Kortfristiga skulder 4 533 881 Less Arrow 2 973 390 More Arrow 4 420 707
Justerat eget kapital 4 279 524 Less Arrow 3 994 889 Less Arrow 3 491 317
- aktiekapital 54 608 Less Arrow 52 455 Less Arrow 48 848
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2019/09 2018/09 2017/09
Soliditet 14,7% More Arrow 14,9% More Arrow 16,8%
Omsättning per anställd 31 727 Less Arrow 29 549 Less Arrow 28 112
Resultat i procent av omsättning 2,1% Less Arrow 0,2% More Arrow 3,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 314,9% More Arrow 392,1% Less Arrow 176,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 15,2% Less Arrow 1,8% More Arrow 27,0%
Förändring omsättning 965 695 Less Arrow -639 127 More Arrow 722 430
Förändring omsättning % 3% Less Arrow -2% More Arrow 3%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/09 2018/09 2017/09
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.