Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Craneberry AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto -13 Equal arrow -13 Equal arrow -13
EBITDA -5 Equal arrow -5 Equal arrow -5
Balansomslutning 209 More Arrow 222 More Arrow 235
Omsättningstillgångar 205 More Arrow 210 More Arrow 214
Kortfristiga skulder 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Justerat eget kapital 209 More Arrow 222 More Arrow 235
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 100% Equal arrow 100% Equal arrow 100%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -6,2% More Arrow -5,9% More Arrow -5,5%
Balanslikviditet
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -6,2% More Arrow -5,9% More Arrow -5,5%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.