Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Chalmers Tekniska Högskola AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 4 102 126 More Arrow 4 105 980 Less Arrow 3 967 517
Finansiella kostnader 30 814 More Arrow 42 686 More Arrow 42 736
Resultat efter finansnetto 209 074 More Arrow 400 166 Less Arrow -80 668
EBITDA 367 196 More Arrow 588 162 Less Arrow 118 899
Balansomslutning 4 637 795 Less Arrow 4 189 409 Less Arrow 3 930 963
Omsättningstillgångar 4 019 895 Less Arrow 3 681 999 Less Arrow 3 295 178
Kortfristiga skulder 2 555 941 Less Arrow 2 303 075 More Arrow 2 386 639
Justerat eget kapital 1 020 249 Less Arrow 811 175 Less Arrow 411 009
- aktiekapital 150 000 Equal arrow 150 000 Equal arrow 150 000
Antal anställda (medeltal) 2 944 More Arrow 3 021 More Arrow 3 152

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 22,0% Less Arrow 19,4% Less Arrow 10,5%
Omsättning per anställd 1 393 Less Arrow 1 359 Less Arrow 1 259
Resultat i procent av omsättning 5,1% More Arrow 9,7% Less Arrow -2,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,2% More Arrow 10,6% Less Arrow -1,0%
Balanslikviditet 157,3% More Arrow 159,9% Less Arrow 138,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 20,5% More Arrow 49,3% Less Arrow -19,6%
Förändring omsättning -3 854 More Arrow 138 463 Less Arrow 34 910
Förändring omsättning % 0% More Arrow 3% Less Arrow 1%
Förändring ant. anställda -77 Less Arrow -131 More Arrow -18
Förändring ant. anställda % -3% Less Arrow -4% More Arrow -1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.