Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Celeste Ab

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2015/12 2014/12 2011/12
Omsättning 2 891 More Arrow 2 920 More Arrow 5 045
Finansiella kostnader 18 Less Arrow 8 More Arrow 36
Resultat efter finansnetto -199 More Arrow 373 Less Arrow 2
Balansomslutning 843 Less Arrow 581 More Arrow 620
Omsättningstillgångar 53 Less Arrow 13 More Arrow 570
Kortfristiga skulder 607 Less Arrow 543 Less Arrow 214
Justerat eget kapital -197 More Arrow 3 More Arrow 86
- aktiekapital 34 Equal arrow 34 Equal arrow 34
Antal anställda (medeltal) 7 Equal arrow 7 More Arrow 8

Nyckeltal

Bokslut 2015/12 2014/12 2011/12
Soliditet -23,4% More Arrow 0,5% More Arrow 13,9%
Omsättning per anställd 413 More Arrow 417 More Arrow 631
Resultat i procent av omsättning -6,9% More Arrow 12,8% Less Arrow 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -21,5% More Arrow 65,6% Less Arrow 6,1%
Balanslikviditet 8,7% Less Arrow 2,4% More Arrow 266,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 101,0% More Arrow 12433,3% Less Arrow 2,3%
Förändring omsättning -29 Less Arrow -2 125
Förändring omsättning % -1% Less Arrow -42%
Förändring ant. anställda 0 Less Arrow -1
Förändring ant. anställda % 0% Less Arrow -13%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2015/12 2014/12 2011/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.