Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Cecilia Boman Restaurering AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 120 447
- Antal anställda 159 689

Branschrankning

Bransch: 71 Arkitekt- Och teknisk konsultverksamhet; Teknisk provning och analys

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 5 853
- Antal anställda 7 010
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3 737
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4 172
- Balansomslutning 7 319
- Balansomslutning 9 479
- Lönsamhet 6 563
- Lönsamhet 7 254
- Omsättning 3 881
- Omsättning 5 216
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 2 528
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 3 316
- Resultat 5 268
- Resultat 6 824
- Soliditet 9 102
- Soliditet 10 098

Bransch: 91 Biblioteks-, Arkiv- Och museiverksamhet m.M.

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 81
- Antal anställda 117
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 16
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 19
- Balansomslutning 76
- Balansomslutning 186
- Lönsamhet 41
- Lönsamhet 54
- Omsättning 45
- Omsättning 141
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 13
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 21
- Resultat 33
- Resultat 89
- Soliditet 63
- Soliditet 121