Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

CP Hotel A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 97 321 Less Arrow 74 800 More Arrow 237 020
Resultat efter finansnetto -3 068 More Arrow 4 362 More Arrow 10 096
Balansomslutning 51 432 Less Arrow 50 805 More Arrow 115 189
Omsättningstillgångar 37 708 Less Arrow 27 248 More Arrow 60 311
Kortfristiga skulder 23 164 Less Arrow 18 656 More Arrow 89 670
Justerat eget kapital 24 374 More Arrow 26 490 Less Arrow 19 190
- aktiekapital 1 031 Less Arrow 1 012 More Arrow 1 048
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 47,4% More Arrow 52,1% Less Arrow 16,7%
Omsättning per anställd 278 Less Arrow 214 More Arrow 677
Resultat i procent av omsättning -3,2% More Arrow 5,8% Less Arrow 4,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 162,8% Less Arrow 146,1% Less Arrow 67,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -12,6% More Arrow 16,5% More Arrow 52,6%
Förändring omsättning 21 077 Less Arrow -154 150 More Arrow 237 020
Förändring omsättning % 28% Less Arrow -67%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.