Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bredband2 Allmänna IT AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Omsättning 37 982 More Arrow 804 012 More Arrow 806 068
Finansiella kostnader 70 234 Less Arrow 4 480 Less Arrow 3 194
Resultat efter finansnetto -64 940 More Arrow 0 More Arrow 468
EBITDA -743 More Arrow 68 274 Less Arrow 56 371
Balansomslutning 520 437 Less Arrow 465 714 More Arrow 482 106
Omsättningstillgångar 70 269 More Arrow 126 896 More Arrow 141 734
Kortfristiga skulder 413 190 Less Arrow 242 773 Less Arrow 238 112
Justerat eget kapital 102 247 More Arrow 170 853 More Arrow 201 936
- aktiekapital 6 571 Equal arrow 6 571 Equal arrow 6 571
Antal anställda (medeltal) 2 More Arrow 186 More Arrow 199

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Soliditet 19,6% More Arrow 36,7% More Arrow 41,9%
Omsättning per anställd 18 991 Less Arrow 4 323 Less Arrow 4 051
Resultat i procent av omsättning -171,0% More Arrow 0% More Arrow 0,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,0% Equal arrow 1,0% Less Arrow 0,8%
Balanslikviditet 17,0% More Arrow 52,3% More Arrow 59,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -63,5% More Arrow 0% More Arrow 0,2%
Förändring omsättning
Förändring omsättning % 0% Less Arrow -4%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda % -7% More Arrow 33%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.