Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Braunability Europe AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 2019/12 2018/12
Omsättning 293 953 More Arrow 329 787 Less Arrow 300 959
Finansiella kostnader 91 More Arrow 1 330 Less Arrow 163
Resultat efter finansnetto 1 857 More Arrow 7 695 Less Arrow -4 326
EBITDA 4 305 More Arrow 11 081 Less Arrow -2 861
Balansomslutning 176 874 Less Arrow 174 608 More Arrow 187 646
Omsättningstillgångar 122 310 Less Arrow 108 550 More Arrow 121 246
Kortfristiga skulder 50 366 Less Arrow 48 931 More Arrow 69 240
Justerat eget kapital 118 225 Less Arrow 116 850 Less Arrow 110 892
- aktiekapital 2 219 Equal arrow 2 219 Equal arrow 2 219
Antal anställda (medeltal) 137 More Arrow 140 Less Arrow 131

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 2019/12 2018/12
Soliditet 66,8% More Arrow 66,9% Less Arrow 59,1%
Omsättning per anställd 2 146 More Arrow 2 356 Less Arrow 2 297
Resultat i procent av omsättning 0,6% More Arrow 2,3% Less Arrow -1,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,1% More Arrow 5,2% Less Arrow -2,2%
Balanslikviditet 242,8% Less Arrow 221,8% Less Arrow 175,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 1,6% More Arrow 6,6% Less Arrow -3,9%
Förändring omsättning -35 834 More Arrow 28 828 Less Arrow -111 093
Förändring omsättning % -11% More Arrow 10%
Förändring ant. anställda -3 More Arrow 9 Less Arrow -62
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 2019/12 2018/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.