Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Borealis AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 3 015 239 Less Arrow 2 423 342 Less Arrow 1 156 270
Finansiella kostnader 42 925 More Arrow 58 479 Less Arrow 58 318
Resultat efter finansnetto 768 539 Less Arrow 146 020 Less Arrow -982 475
Balansomslutning 8 071 892 More Arrow 8 359 984 More Arrow 8 524 345
Omsättningstillgångar 565 215 Less Arrow 506 803 Less Arrow 503 625
Kortfristiga skulder 2 294 985 More Arrow 3 239 255 More Arrow 3 565 788
Justerat eget kapital 4 001 486 Less Arrow 3 421 123 Less Arrow 3 304 570
- aktiekapital 65 000 Equal arrow 65 000 Equal arrow 65 000
Antal anställda (medeltal) 923 Less Arrow 911 Less Arrow 898

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 49,6% Less Arrow 40,9% Less Arrow 38,8%
Omsättning per anställd 3 267 Less Arrow 2 660 Less Arrow 1 288
Resultat i procent av omsättning 25,5% Less Arrow 6,0% Less Arrow -85,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,1% Less Arrow 2,4% Less Arrow -10,8%
Balanslikviditet 24,6% Less Arrow 15,6% Less Arrow 14,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 19,2% Less Arrow 4,3% Less Arrow -29,7%
Förändring omsättning 591 897 More Arrow 1 267 072 Less Arrow -919 278
Förändring omsättning % 24% More Arrow 110% Less Arrow -44%
Förändring ant. anställda 12 More Arrow 13 Less Arrow -3
Förändring ant. anställda % 1% Equal arrow 1% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.