Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Berendsen Textil Service AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 2 231 566 Less Arrow 2 157 442 Less Arrow 2 049 471
Finansiella kostnader 12 799 More Arrow 14 528 More Arrow 15 743
Resultat efter finansnetto 530 494 Less Arrow 358 086 More Arrow 408 869
Balansomslutning 2 024 891 Less Arrow 1 867 938 More Arrow 1 882 497
Omsättningstillgångar 1 373 422 Less Arrow 1 158 208 More Arrow 1 282 592
Kortfristiga skulder 506 813 Less Arrow 491 376 More Arrow 503 761
Justerat eget kapital 1 117 016 Less Arrow 904 894 More Arrow 926 964
- aktiekapital 11 500 Equal arrow 11 500 Equal arrow 11 500
Antal anställda (medeltal) 1 274 More Arrow 1 300 More Arrow 1 316

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 55,2% Less Arrow 48,4% More Arrow 49,2%
Omsättning per anställd 1 752 Less Arrow 1 660 Less Arrow 1 557
Resultat i procent av omsättning 23,8% Less Arrow 16,6% More Arrow 19,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 26,8% Less Arrow 19,9% More Arrow 22,6%
Balanslikviditet 271,0% Less Arrow 235,7% More Arrow 254,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 47,5% Less Arrow 39,6% More Arrow 44,1%
Förändring omsättning 74 124 More Arrow 107 971 More Arrow 133 599
Förändring omsättning % 3% More Arrow 5% More Arrow 7%
Förändring ant. anställda -26 More Arrow -16 More Arrow 31
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow -1% More Arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.