Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/04 2021/04 2020/04
Omsättning 1 734 257 Less Arrow 1 560 436 Less Arrow 1 485 276
Resultat efter finansnetto 1 179 Less Arrow 1 090 Less Arrow 1 069
Balansomslutning 909 980 Less Arrow 889 151 Less Arrow 769 453
Omsättningstillgångar 848 575 Less Arrow 834 069 Less Arrow 711 633
Kortfristiga skulder 753 185 Less Arrow 686 942 Less Arrow 627 547
Justerat eget kapital 91 594 Less Arrow 89 091 More Arrow 92 516
- aktiekapital 34 640 Less Arrow 34 132 More Arrow 35 883
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/04 2021/04 2020/04
Soliditet 10,1% Less Arrow 10,0% More Arrow 12,0%
Omsättning per anställd 1 734 Less Arrow 1 560 Less Arrow 1 485
Resultat i procent av omsättning 0,1% Equal arrow 0,1% Equal arrow 0,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 112,7% More Arrow 121,4% Less Arrow 113,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 1,3% Less Arrow 1,2% Equal arrow 1,2%
Förändring omsättning 150 636 Less Arrow 147 636 Less Arrow 92 859
Förändring omsättning % 10% Equal arrow 10% Less Arrow 7%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 More Arrow 650
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% More Arrow 186%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/04 2021/04 2020/04
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.