Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bayer Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2016/12 2015/12 2014/12
Omsättning 8 060 266 Less Arrow 6 686 034 More Arrow 6 737 659
Finansiella kostnader 1 272 Less Arrow 91 More Arrow 114
Resultat efter finansnetto 6 382 911 Less Arrow 4 736 233 More Arrow 4 886 000
Balansomslutning 7 183 804 Less Arrow 5 243 435 Less Arrow 4 969 517
Omsättningstillgångar 0 More Arrow 343
Kortfristiga skulder 978 857 Less Arrow 538 389 More Arrow 687 428
Justerat eget kapital 5 897 984 Less Arrow 4 404 733 Less Arrow 3 981 571
- aktiekapital 22 769 Less Arrow 21 741 More Arrow 22 647
Antal anställda (medeltal) 717 More Arrow 744 Less Arrow 743

Nyckeltal

Bokslut 2016/12 2015/12 2014/12
Soliditet 82,1% More Arrow 84,0% Less Arrow 80,1%
Omsättning per anställd 11 242 Less Arrow 8 987 More Arrow 9 068
Resultat i procent av omsättning 79,2% Less Arrow 70,8% More Arrow 72,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 88,9% More Arrow 90,3% More Arrow 98,3%
Balanslikviditet 0% Equal arrow 0,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 108,2% Less Arrow 107,5% More Arrow 122,7%
Förändring omsättning 1 058 118 Less Arrow 217 797 More Arrow 1 380 299
Förändring omsättning % 15% Less Arrow 3% More Arrow 26%
Förändring ant. anställda -27 More Arrow 1 More Arrow 4
Förändring ant. anställda % -4% More Arrow 0% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2016/12 2015/12 2014/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.