Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bayer Nordic SE

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2016/12 2015/12 2014/12
Omsättning 100 271 More Arrow 104 020 More Arrow 111 217
Finansiella kostnader 408 296 More Arrow 610 236 More Arrow 643 876
Resultat efter finansnetto 3 805 416 Less Arrow 2 717 480 More Arrow 5 339 556
Balansomslutning 35 317 082 Less Arrow 33 699 618 More Arrow 37 988 930
Kortfristiga skulder 4 961 787 More Arrow 11 335 484 Less Arrow 395 864
Justerat eget kapital 15 526 600 Less Arrow 11 858 883 More Arrow 15 231 642
- aktiekapital 1 148 Less Arrow 1 096 More Arrow 1 142
Antal anställda (medeltal) 71 Equal arrow 71 Less Arrow 69

Nyckeltal

Bokslut 2016/12 2015/12 2014/12
Soliditet 44,0% Less Arrow 35,2% More Arrow 40,1%
Omsättning per anställd 1 412 More Arrow 1 465 More Arrow 1 612
Resultat i procent av omsättning 3795,1% Less Arrow 2612,5% More Arrow 4801,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 11,9% Less Arrow 9,9% More Arrow 15,8%
Balanslikviditet
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 24,5% Less Arrow 22,9% More Arrow 35,1%
Förändring omsättning -8 668 More Arrow -2 750 More Arrow 4 291
Förändring omsättning % -8% More Arrow -3% More Arrow 4%
Förändring ant. anställda 0 More Arrow 2 Less Arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% More Arrow 3% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2016/12 2015/12 2014/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.