Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Baldakinen Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 1 496 478 Less Arrow 811 418 Less Arrow 564 220
Finansiella kostnader 18 121 More Arrow 23 157 Less Arrow 16 852
Resultat efter finansnetto 136 882 Less Arrow -45 921 Less Arrow -177 009
EBITDA 207 771 Less Arrow 43 572 Less Arrow -93 046
Balansomslutning 847 347 Less Arrow 743 750 Less Arrow 672 393
Omsättningstillgångar 275 766 Less Arrow 233 025 Less Arrow 162 787
Kortfristiga skulder 492 034 Less Arrow 402 439 Less Arrow 352 346
Justerat eget kapital 80 057 Less Arrow 524 Less Arrow -92 739
- aktiekapital 128 Equal arrow 128 Less Arrow 100
Antal anställda (medeltal) 1 041 Less Arrow 627 More Arrow 672

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 9,4% Less Arrow 0,1% Less Arrow -13,8%
Omsättning per anställd 1 438 Less Arrow 1 294 Less Arrow 840
Resultat i procent av omsättning 9,1% Less Arrow -5,7% Less Arrow -31,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 18,3% Less Arrow -3,1% Less Arrow -23,8%
Balanslikviditet 56,0% More Arrow 57,9% Less Arrow 46,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 171,0% Less Arrow -8763,5% More Arrow 190,9%
Förändring omsättning 685 060 Less Arrow 247 198 Less Arrow -706 272
Förändring omsättning % 84% Less Arrow 44% Less Arrow -56%
Förändring ant. anställda 414 Less Arrow -45 Less Arrow -248
Förändring ant. anställda % 66% Less Arrow -7% Less Arrow -27%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.