Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

BE Group AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 4 803 000 Less Arrow 4 348 000 Less Arrow 3 870 000
Finansiella kostnader 19 000 More Arrow 26 000 More Arrow 30 000
Resultat efter finansnetto 116 000 Less Arrow 34 000 Less Arrow -11 000
Balansomslutning 2 118 000 Less Arrow 2 035 000 Less Arrow 1 919 000
Omsättningstillgångar 1 292 000 Less Arrow 1 184 000 Less Arrow 1 045 000
Kortfristiga skulder 618 000 More Arrow 671 000 Less Arrow 578 000
Justerat eget kapital 892 000 Less Arrow 802 000 Less Arrow 771 000
- aktiekapital 260 000 Equal arrow 260 000 Equal arrow 260 000
Antal anställda (medeltal) 668 More Arrow 700 More Arrow 739

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 42,1% Less Arrow 39,4% More Arrow 40,2%
Omsättning per anställd 7 190 Less Arrow 6 211 Less Arrow 5 237
Resultat i procent av omsättning 2,4% Less Arrow 0,8% Less Arrow -0,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,4% Less Arrow 2,9% Less Arrow 1,0%
Balanslikviditet 209,1% Less Arrow 176,5% More Arrow 180,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 13,0% Less Arrow 4,2% Less Arrow -1,4%
Förändring omsättning 455 000 More Arrow 478 000 Less Arrow -285 000
Förändring omsättning % 10% More Arrow 12% Less Arrow -7%
Förändring ant. anställda -32 Less Arrow -39 More Arrow -29
Förändring ant. anställda % -5% Equal arrow -5% More Arrow -4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.