Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

BDO AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/08 (koncern) 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern)
Omsättning 914 823 Less Arrow 864 598 Less Arrow 850 249
Finansiella kostnader 1 048 More Arrow 1 141 More Arrow 1 733
Resultat efter finansnetto 177 584 Less Arrow 149 633 Less Arrow 86 785
EBITDA 200 705 Less Arrow 174 711 Less Arrow 114 339
Balansomslutning 354 136 Less Arrow 348 016 Less Arrow 293 913
Omsättningstillgångar 294 966 Less Arrow 280 393 Less Arrow 205 808
Kortfristiga skulder 159 881 More Arrow 167 521 Less Arrow 133 702
Justerat eget kapital 6 554 Less Arrow 5 201 Less Arrow -511
- aktiekapital 2 500 Less Arrow 2 400 More Arrow 2 600
Antal anställda (medeltal) 556 More Arrow 566 More Arrow 611

Nyckeltal

Bokslut 2022/08 (koncern) 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern)
Soliditet 1,9% Less Arrow 1,5% Less Arrow -0,2%
Omsättning per anställd 1 645 Less Arrow 1 528 Less Arrow 1 392
Resultat i procent av omsättning 19,4% Less Arrow 17,3% Less Arrow 10,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 50,4% Less Arrow 43,3% Less Arrow 30,1%
Balanslikviditet 184,5% Less Arrow 167,4% Less Arrow 153,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 2709,6% More Arrow 2877,0% Less Arrow -16983,4%
Förändring omsättning 50 225 Less Arrow 14 349 More Arrow 52 741
Förändring omsättning % 6% Less Arrow 2% More Arrow 7%
Förändring ant. anställda -10 Less Arrow -45 More Arrow 41
Förändring ant. anställda % -2% Less Arrow -7% More Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/08 (koncern) 2021/08 (koncern) 2020/08 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.