Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

B-Reel Intressenter AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 507 265 Less Arrow 505 242 Less Arrow 484 020
Finansiella kostnader 396 More Arrow 1 267 More Arrow 1 550
Resultat efter finansnetto 4 523 Less Arrow -27 065 Less Arrow -29 106
EBITDA 5 568 Less Arrow -25 129 More Arrow -23 817
Balansomslutning 122 533 More Arrow 155 454 Less Arrow 131 416
Omsättningstillgångar 86 184 More Arrow 116 479 Less Arrow 106 510
Kortfristiga skulder 100 855 More Arrow 132 938 Less Arrow 95 168
Justerat eget kapital 10 666 More Arrow 13 877 More Arrow 27 173
- aktiekapital 137 Equal arrow 137 Equal arrow 137
Antal anställda (medeltal) 119 More Arrow 123 More Arrow 134

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 8,7% More Arrow 8,9% More Arrow 20,7%
Omsättning per anställd 4 263 Less Arrow 4 108 Less Arrow 3 612
Resultat i procent av omsättning 0,9% Less Arrow -5,4% Less Arrow -6,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,0% Less Arrow -16,6% Less Arrow -21,0%
Balanslikviditet 85,5% More Arrow 87,6% More Arrow 111,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 42,4% Less Arrow -195,0% More Arrow -107,1%
Förändring omsättning 2 023 More Arrow 21 222 Less Arrow -162 797
Förändring omsättning % 0% More Arrow 4% Less Arrow -25%
Förändring ant. anställda -4 Less Arrow -11 More Arrow 3
Förändring ant. anställda % -3% Less Arrow -8% More Arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.