Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Avanza Bank Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 3 847 000 Less Arrow 2 674 000 Less Arrow 1 444 000
Finansiella kostnader 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto 2 437 000 Less Arrow 1 576 000 Less Arrow 520 000
EBITDA 2 507 000 Less Arrow 1 660 000 Less Arrow 583 000
Balansomslutning 279 082 000 Less Arrow 204 775 000 Less Arrow 155 942 000
Omsättningstillgångar 5 443 000 Less Arrow 2 497 000 More Arrow 3 284 000
Kortfristiga skulder 274 382 000 Less Arrow 201 603 000 Less Arrow 153 911 000
Justerat eget kapital 4 700 000 Less Arrow 3 172 000 Less Arrow 1 945 000
- aktiekapital 78 000 Less Arrow 77 000 Less Arrow 76 000
Antal anställda (medeltal) 560 Less Arrow 478 Less Arrow 429

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 1,7% Less Arrow 1,5% Less Arrow 1,2%
Omsättning per anställd 6 870 Less Arrow 5 594 Less Arrow 3 366
Resultat i procent av omsättning 63,3% Less Arrow 58,9% Less Arrow 36,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,9% Less Arrow 0,8% Less Arrow 0,3%
Balanslikviditet 2,0% Less Arrow 1,2% More Arrow 2,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 51,9% Less Arrow 49,7% Less Arrow 26,7%
Förändring omsättning 1 173 000 More Arrow 1 230 000 Less Arrow 121 000
Förändring omsättning % 44% More Arrow 85% Less Arrow 9%
Förändring ant. anställda 82 Less Arrow 49 Less Arrow 23
Förändring ant. anställda % 17% Less Arrow 11% Less Arrow 6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.