Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Assemblin Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 8 885 226 Less Arrow 8 169 327 Less Arrow 7 075 623
Finansiella kostnader 200 610 Less Arrow 145 988 Less Arrow 139 459
Resultat efter finansnetto 220 283 Less Arrow -27 391 Less Arrow -183 286
Balansomslutning 5 428 607 Less Arrow 5 150 314 More Arrow 5 405 227
Omsättningstillgångar 2 446 669 Less Arrow 2 306 038 More Arrow 2 556 962
Kortfristiga skulder 2 515 224 Less Arrow 2 249 055 More Arrow 2 690 346
Justerat eget kapital 238 094 Less Arrow 106 009 Less Arrow 93 078
- aktiekapital 50 Equal arrow 50 Equal arrow 50
Antal anställda (medeltal) 5 630 More Arrow 5 693 Less Arrow 4 806

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 4,4% Less Arrow 2,1% Less Arrow 1,7%
Omsättning per anställd 1 578 Less Arrow 1 435 More Arrow 1 472
Resultat i procent av omsättning 2,5% Less Arrow -0,3% Less Arrow -2,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,8% Less Arrow 2,3% Less Arrow -0,8%
Balanslikviditet 97,3% More Arrow 102,5% Less Arrow 95,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 92,5% Less Arrow -25,8% Less Arrow -196,9%
Förändring omsättning 715 899 More Arrow 1 093 704 More Arrow 5 986 237
Förändring omsättning % 9% More Arrow 15% More Arrow 550%
Förändring ant. anställda -63 More Arrow 887 Less Arrow 18
Förändring ant. anställda % -1% More Arrow 18% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.