Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12 (koncern)
Omsättning 209 909 More Arrow 294 630 Less Arrow 165 850
Finansiella kostnader 14 More Arrow 884 More Arrow 3 012
Resultat efter finansnetto 27 986 More Arrow 33 474 Less Arrow 19 074
EBITDA 28 043 More Arrow 65 017 Less Arrow 23 571
Balansomslutning 101 034 Less Arrow 92 991 More Arrow 105 652
Omsättningstillgångar 44 325 More Arrow 89 489 Less Arrow 51 277
Kortfristiga skulder 71 380 Less Arrow 63 707 More Arrow 66 164
Justerat eget kapital 23 047 Less Arrow 22 677 Less Arrow 1 017
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 265 More Arrow 345 Less Arrow 160

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12 (koncern)
Soliditet 22,8% More Arrow 24,4% Less Arrow 1,0%
Omsättning per anställd 792 More Arrow 854 More Arrow 1 037
Resultat i procent av omsättning 13,3% Less Arrow 11,4% More Arrow 11,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 27,7% More Arrow 36,9% Less Arrow 20,9%
Balanslikviditet 62,1% More Arrow 140,5% Less Arrow 77,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 121,4% More Arrow 147,6% More Arrow 1875,5%
Förändring omsättning -84 721 More Arrow 128 780 Less Arrow 82 164
Förändring omsättning % -29% 98%
Förändring ant. anställda -80 More Arrow 185 Less Arrow 73
Förändring ant. anställda % -23% 84%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.