Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Albert Bonnier AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 21 393 000 Less Arrow 20 771 000 More Arrow 20 817 000
Finansiella kostnader 114 000 More Arrow 145 000 More Arrow 246 000
Resultat efter finansnetto 5 069 000 Less Arrow 3 192 000 Less Arrow 676 000
EBITDA 4 231 000 Less Arrow 2 994 000 Less Arrow 1 513 000
Balansomslutning 41 185 000 Less Arrow 34 984 000 Less Arrow 34 654 000
Omsättningstillgångar 11 217 000 Less Arrow 8 713 000 More Arrow 10 784 000
Kortfristiga skulder 9 487 000 Less Arrow 8 823 000 More Arrow 9 978 000
Justerat eget kapital 5 316 000 Less Arrow 4 394 000 Less Arrow 3 811 000
- aktiekapital 3 000 Equal arrow 3 000 Equal arrow 3 000
Antal anställda (medeltal) 8 365 More Arrow 8 467 Less Arrow 8 405

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 12,9% Less Arrow 12,6% Less Arrow 11,0%
Omsättning per anställd 2 557 Less Arrow 2 453 More Arrow 2 477
Resultat i procent av omsättning 23,7% Less Arrow 15,4% Less Arrow 3,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 12,6% Less Arrow 9,5% Less Arrow 2,7%
Balanslikviditet 118,2% Less Arrow 98,8% More Arrow 108,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 95,4% Less Arrow 72,6% Less Arrow 17,7%
Förändring omsättning 622 000 Less Arrow -46 000 Less Arrow -6 079 000
Förändring omsättning % 3% Less Arrow 0% Less Arrow -23%
Förändring ant. anställda -102 More Arrow 62 Less Arrow -391
Förändring ant. anställda % -1% More Arrow 1% Less Arrow -4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.