Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Adapt Utveckling AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/06 2019/06 2018/06
Omsättning 2 524 Less Arrow 2 100 More Arrow 2 323
Finansiella kostnader 0 More Arrow 1 Equal arrow 1
Resultat efter finansnetto 183 Less Arrow 0 More Arrow 43
EBITDA 190 Less Arrow 0 More Arrow 42
Balansomslutning 877 Less Arrow 729 More Arrow 896
Omsättningstillgångar 832 Less Arrow 720 More Arrow 896
Kortfristiga skulder 339 Less Arrow 234 More Arrow 401
Justerat eget kapital 538 Less Arrow 495 Equal arrow 495
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 3 Equal arrow 3 Equal arrow 3

Nyckeltal

Bokslut 2020/06 2019/06 2018/06
Soliditet 61,3% More Arrow 67,9% Less Arrow 55,2%
Omsättning per anställd 841 Less Arrow 700 More Arrow 774
Resultat i procent av omsättning 7,3% Less Arrow 0% More Arrow 1,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 20,9% Less Arrow 0,1% More Arrow 4,9%
Balanslikviditet 245,4% More Arrow 307,7% Less Arrow 223,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 34,0% Less Arrow 0% More Arrow 8,7%
Förändring omsättning 424 Less Arrow -223 Less Arrow -597
Förändring omsättning % 20% Less Arrow -10% Less Arrow -20%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/06 2019/06 2018/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.