Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Absalon Hotel Group Copenhagen A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/10 2021/10 2020/10
Omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat efter finansnetto -7 159 More Arrow -2 670 Less Arrow -23 945
Balansomslutning 16 979 More Arrow 25 123 Less Arrow 12 153
Omsättningstillgångar 16 394 More Arrow 24 738 Less Arrow 11 698
Kortfristiga skulder 9 327 More Arrow 19 698 Less Arrow 7 103
Justerat eget kapital 7 653 Less Arrow 5 424 Less Arrow 5 051
- aktiekapital 735 Less Arrow 668 More Arrow 698
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2022/10 2021/10 2020/10
Soliditet 45,1% Less Arrow 21,6% More Arrow 41,6%
Omsättning per anställd 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 175,8% Less Arrow 125,6% More Arrow 164,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -93,5% More Arrow -49,2% Less Arrow -474,1%
Förändring omsättning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/10 2021/10 2020/10
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.