Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

APP Equity AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 1 730 145 Less Arrow 1 400 276 More Arrow 2 038 645
Finansiella kostnader 35 834 More Arrow 56 608 Less Arrow 54 561
Resultat efter finansnetto 201 639 Less Arrow 29 719 More Arrow 42 124
EBITDA 284 576 Less Arrow 135 933 More Arrow 136 812
Balansomslutning 1 411 768 More Arrow 2 084 883 More Arrow 2 116 897
Omsättningstillgångar 756 378 Less Arrow 576 785 More Arrow 679 808
Kortfristiga skulder 638 779 Less Arrow 413 439 More Arrow 452 209
Justerat eget kapital 419 123 Less Arrow 229 890 Less Arrow 210 582
- aktiekapital 500 Equal arrow 500 Equal arrow 500
Antal anställda (medeltal) 395 More Arrow 423 More Arrow 501

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 29,7% Less Arrow 11,0% Less Arrow 9,9%
Omsättning per anställd 4 380 Less Arrow 3 310 More Arrow 4 069
Resultat i procent av omsättning 11,7% Less Arrow 2,1% Equal arrow 2,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 16,8% Less Arrow 4,1% More Arrow 4,6%
Balanslikviditet 118,4% More Arrow 139,5% More Arrow 150,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 48,1% Less Arrow 12,9% More Arrow 20,0%
Förändring omsättning 329 869 Less Arrow -638 369 More Arrow -243 942
Förändring omsättning % 24% Less Arrow -31% More Arrow -11%
Förändring ant. anställda -28 Less Arrow -78 More Arrow 128
Förändring ant. anställda % -7% Less Arrow -16% More Arrow 34%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.