Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Toyota Industries Europe AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/03 (koncern) 2017/03 (koncern) 2016/03 (koncern)
Omsättning 34 553 000 Less Arrow 21 475 000 Less Arrow 19 144 000
Finansiella kostnader 365 000 More Arrow 459 000 Equal arrow 459 000
Resultat efter finansnetto 1 402 000 More Arrow 1 430 000 Less Arrow 1 330 000
Balansomslutning 52 255 000 Less Arrow 29 610 000 Less Arrow 27 628 000
Omsättningstillgångar 20 144 000 Less Arrow 13 710 000 Less Arrow 12 675 000
Kortfristiga skulder 15 501 000 Less Arrow 9 982 000 Less Arrow 7 441 000
Justerat eget kapital 18 709 000 Less Arrow 10 747 000 Less Arrow 9 986 000
- aktiekapital 7 910 000 Equal arrow 7 910 000 Equal arrow 7 910 000
Antal anställda (medeltal) 13 335 Less Arrow 9 910 Less Arrow 9 288

Nyckeltal

Bokslut 2018/03 (koncern) 2017/03 (koncern) 2016/03 (koncern)
Soliditet 35,8% More Arrow 36,3% Less Arrow 36,1%
Omsättning per anställd 2 591 Less Arrow 2 167 Less Arrow 2 061
Resultat i procent av omsättning 4,1% More Arrow 6,7% More Arrow 6,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,4% More Arrow 6,4% More Arrow 6,5%
Balanslikviditet 130,0% More Arrow 137,3% More Arrow 170,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,5% More Arrow 13,3% Equal arrow 13,3%
Förändring omsättning 13 078 000 Less Arrow 2 331 000 Less Arrow 1 638 000
Förändring omsättning % 61% Less Arrow 12% Less Arrow 9%
Förändring ant. anställda 3 425 Less Arrow 622 Less Arrow 341
Förändring ant. anställda % 35% Less Arrow 7% Less Arrow 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/03 (koncern) 2017/03 (koncern) 2016/03 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.