Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Nordea Bank AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Räntenetto 43 990 100 45 223 000 46 680 000
Övriga rörelseintäkter 49 279 550 49 748 000 45 950 000
Rörelseresultat 39 380 300 44 247 000 42 971 000
Balansomslutning 5 728 878 200 5 889 948 000 5 909 100 000
Utlåning till allmänheten 3 039 299 000 3 114 300 000
Inlåning från allmänheten 1 664 908 000 1 766 180 000
Justerat eget kapital 328 162 600 310 063 000 283 477 000
- aktiekapital 39 892 500 38 746 000 37 000 000
Antal anställda (medeltal) 31 437 30 873 29 681
- varav i Sverige 6 957
23,4%
- varav i utlandet 22 724
76,6%

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 5,7% Less Arrow 5,3% Less Arrow 4,8%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,0% More Arrow 14,3% More Arrow 15,2%
Förändring omsättning
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda 564 More Arrow 1 192 Less Arrow 106
Förändring ant. anställda % 2% More Arrow 4% Less Arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 More Arrow 361 777 018

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.