Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Infor Holdings (Sweden) AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 145 025
- Antal anställda 205 702

Branschrankning

Bransch: 64 Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 2 918
- Antal anställda 4 186
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 124
- Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 143
- Balansomslutning 129
- Balansomslutning 269
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 718
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 860
- Resultat 9
- Resultat 22
- Soliditet 68
- Soliditet 153