Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Fortex International AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 3 261 582 Less Arrow 2 582 167 Less Arrow 2 429 169
Finansiella kostnader 27 394 Less Arrow 23 184 Less Arrow 20 790
Resultat efter finansnetto 87 887 Less Arrow 79 994 Less Arrow -9 801
EBITDA 83 660 Less Arrow 82 474 Less Arrow 10 970
Balansomslutning 823 550 Less Arrow 555 544 More Arrow 672 446
Omsättningstillgångar 822 900 Less Arrow 554 546 More Arrow 669 991
Kortfristiga skulder 353 112 Less Arrow 221 492 More Arrow 302 406
Justerat eget kapital 223 451 Less Arrow 205 819 Less Arrow 147 326
- aktiekapital 1 528 Less Arrow 1 500 Equal arrow 1 500
Antal anställda (medeltal) 27 Less Arrow 26 Less Arrow 25

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 27,1% More Arrow 37,0% Less Arrow 21,9%
Omsättning per anställd 120 799 Less Arrow 99 314 Less Arrow 97 167
Resultat i procent av omsättning 2,7% More Arrow 3,1% Less Arrow -0,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 14,0% More Arrow 18,6% Less Arrow 1,6%
Balanslikviditet 233,0% More Arrow 250,4% Less Arrow 221,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 39,3% Less Arrow 38,9% Less Arrow -6,7%
Förändring omsättning 679 415 Less Arrow 152 998 Less Arrow -214 480
Förändring omsättning % 26% Less Arrow 6% Less Arrow -8%
Förändring ant. anställda 1 Equal arrow 1 More Arrow 3
Förändring ant. anställda % 4% Equal arrow 4% More Arrow 14%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.