Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Energi Danmark A/S

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 813
- Antal anställda 4 875

Branschrankning

Bransch: 35 Försörjning av el, gas, värme och kyla

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 9
- Antal anställda 67
- Balansomslutning 8
- Balansomslutning 34
- Lönsamhet 70
- Lönsamhet 1 011
- Omsättning 4
- Omsättning 7
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 37
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 450
- Resultat 11
- Resultat 86
- Soliditet 130
- Soliditet 1 189

Bransch: 71 Arkitekt- Och teknisk konsultverksamhet; Teknisk provning och analys

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 33
- Antal anställda 190
- Balansomslutning 2
- Balansomslutning 10
- Lönsamhet 109
- Lönsamhet 14 194
- Omsättning 2
- Omsättning 2
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 596
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12 048
- Resultat 6
- Resultat 27
- Soliditet 836
- Soliditet 18 182