HKScan Sweden AB
Sök företag
Företag:
Org.nr/VAT-nr:
 Avancerad sökning
Sök företag via bransch
Sök företag inom bransch:

 Visa branschöversikt » 
Logga in
Sökresultat: Alla branscher
Startsida > Bransch Alla branscher:
Share

Välj bransch genom att klicka på önskad länk eller markera ett eller flera alternativ i listan.

Branschkoderna baseras på EU:s standard NACE Rev. 2 från 2007. I Sverige motsvaras den av Svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007).

B00 KONGLOMERAT
    00000 Konglomerat
B01 JORDBRUK OCH JAKT SAMT SERVICE I ANSLUTNING HÄRTILL
  01 JORDBRUK OCH JAKT SAMT SERVICE I ANSLUTNING HÄRTILL
   011 Odling av ett- och tvååriga växter
    0111 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
       01110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
    0112 Odling av ris
       01120 Odling av ris
    0113 Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar
       01130 Potatisodling | Sockerbetsodling | Odling av grönsaker (köksväxter) på friland | Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus | Svampodling m.m.
    0114 Odling av sockerrör
       01140 Odling av sockerrör
    0115 Odling av tobak
       01150 Odling av tobak
    0116 Odling av fiberväxter
       01160 Odling av fiberväxter
    0119 Odling av andra ett- och tvååriga växter
       01190 Odling av prydnadsväxter i växthus | Odling av övriga ett- och tvååriga växter
   012 Odling av fleråriga växter
    0121 Odling av druvor
       01210 Odling av druvor
    0122 Odling av tropiska och subtropiska frukter
       01220 Odling av tropiska och subtropiska frukter
    0123 Odling av citrusfrukter
       01230 Odling av citrusfrukter
    0124 Odling av kärnfrukter och stenfrukter
       01240 Odling av kärnfrukter och stenfrukter
    0125 Odling av andra frukter och bär samt nötter
       01250 Odling av andra frukter och bär samt nötter
    0126 Odling av oljehaltiga frukter
       01260 Odling av oljehaltiga frukter
    0127 Odling av växter för dryckesframställning
       01270 Odling av växter för dryckesframställning
    0128 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
       01280 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
    0129 Odling av andra fleråriga växter
       01290 Odling av andra fleråriga växter
   013 Odling av plantskoleväxter
    0130 Odling av plantskoleväxter
       01300 Odling av plantskoleväxter i växthus | Odling av plantskoleväxter m.m. på friland
   014 Husdjursskötsel
    0141 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
       01410 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
    0142 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
       01420 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
    0143 Uppfödning av hästar och andra hästdjur
       01430 Uppfödning av hästar och andra hästdjur
    0144 Uppfödning av kameler och kameldjur
       01440 Uppfödning av kameler och kameldjur
    0145 Uppfödning av får och getter
       01450 Uppfödning av får och getter
    0146 Uppfödning av svin
       01460 Uppfödning av smågrisar | Uppfödning av slaktsvin
    0147 Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä
       01470 Äggproduktion (för försäljning) | Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion
    0149 Uppfödning av andra djur
       01490 Renskötsel | Uppfödning av sällskapsdjur | Övrig uppfödning av andra djur
   015 Blandat jordbruk
    0150 Blandat jordbruk
       01500 Blandat jordbruk
   016 Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter
    0161 Service till växtodling
       01610 Service till växtodling
    0162 Service till husdjursskötsel
       01620 Service till husdjursskötsel
    0163 Bearbetning av skördade växter
       01630 Bearbetning av skördade växter
    0164 Bearbetning av utsäde
       01640 Bearbetning av utsäde
   017 Jakt och service i anslutning härtill
    0170 Jakt och service i anslutning härtill
       01700 Jakt och service i anslutning härtill
B02 SKOGSBRUK
  02 SKOGSBRUK
   021 Skogsförvaltning och skogsskötsel
    0210 Skogsförvaltning och skogsskötsel
       02100 Skogsförvaltning | Skogsskötsel | Övrig skoglig verksamhet
   022 Drivning
    0220 Drivning
       02200 Drivning
   023 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
    0230 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
       02300 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
   024 Service till skogsbruk
    0240 Service till skogsbruk
       02400 Virkesmätning | Övrig service till skogsbruk
B03 FISKE OCH VATTENBRUK
  03 FISKE OCH VATTENBRUK
   031 Fiske
    0311 Saltvattensfiske
       03110 Trålfiske i saltvatten | Övrigt saltvattensfiske
    0312 Sötvattensfiske
       03120 Sötvattensfiske
   032 Vattenbruk
    0321 Fiskodling i salvatten
       03210 Fiskodling i saltvatten
    0322 Fiskodling i sötvatten
       03220 Fiskodling i sötvatten
B05 KOLUTVINNING
  05 KOLUTVINNING
   051 Stenkolsutvinning
    0510 Stenkolsutvinning
       05100 Stenkolsutvinning
   052 Brunkolsutvinning
    0520 Brunkolsutvinning
       05200 Brunkolsutvinning
B06 UTVINNING AV RÅPETROLEUM OCH NATURGAS
  06 UTVINNING AV RÅPETROLEUM OCH NATURGAS
   061 Utvinning av råpetroleum
    0610 Utvinning av råpetroleum
       06100 Utvinning av råpetroleum
   062 Utvinning av naturgas
    0620 Utvinning av naturgas
       06200 Utvinning av naturgas
B07 UTVINNING AV METALLMALMER
  07 UTVINNING AV METALLMALMER
   071 Järnmalmsutvinning
    0710 Järnmalmsutvinning
       07100 Järnmalmsutvinning
   072 Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm
    0721 Utvinning av uran- och toriummalm
       07210 Utvinning av uran- och toriummalm
    0729 Utvinning av annan malm
       07290 Utvinning av annan malm
B08 ANNAN UTVINNING AV MINERAL
  08 ANNAN UTVINNING AV MINERAL
   081 Utvinning av sand, grus, sten och lera
    0811 Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer
       08110 Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer
    0812 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin
       08120 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin
   089 Övrig utvinning av mineral
    0891 Brytning av kemiska mineral
       08910 Brytning av kemiska mineral
    0892 Torvutvinning
       08920 Torvutvinning
    0893 Saltutvinning
       08930 Saltutvinning
    0899 Diverse övrig utvinning av mineral
       08990 Diverse övrig utvinning av mineral
B09 SERVICE TILL UTVINNING
  09 SERVICE TILL UTVINNING
   091 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
    0910 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
       09100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
   099 Stödtjänster till annan utvinning
    0990 Stödtjänster till annan utvinning
       09900 Stödtjänster till annan utvinning
B10 LIVSMEDELSFRAMSTÄLLNING
  10 LIVSMEDELSFRAMSTÄLLNING
   101 Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror
    1011 Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött
       10110 Kreatursslakt | Styckning av kött
    1012 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
       10120 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
    1013 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
       10130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
   102 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
    1020 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
       10200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
   103 Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
    1031 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
       10310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
    1032 Juice- och safttillverkning
       10320 Juice- och safttillverkning
    1039 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
       10390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
   104 Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
    1041 Framställning av oljor och fetter
       10410 Framställning av oljor och fetter
    1042 Matfettstillverkning
       10420 Matfettstillverkning
   105 Mejerivaru- och glasstillverkning
    1051 Mejerivarutillverkning
       10510 Osttillverkning | Annan mejerivarutillverkning
    1052 Glasstillverkning
       10520 Glasstillverkning
   106 Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse
    1061 Tillverkning av kvarnprodukter
       10610 Mjöltillverkning | Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter
    1062 Stärkelsetillverkning
       10620 Stärkelsetillverkning
   107 Tillverkning av bageri- och mjölprodukter
    1071 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
       10710 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
    1072 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk
       10720 Knäckebrödstillverkning | Tillverkning av kex och konserverade bakverk
    1073 Tillverkning av pastaprodukter
       10730 Tillverkning av pastaprodukter
   108 Annan livsmedelsframställning
    1081 Sockertillverkning
       10810 Sockertillverkning
    1082 Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer
       10820 Tillverkning av sockerkonfektyrer | Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer
    1083 Framställning av te och kaffe
       10830 Framställning av te och kaffe
    1084 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
       10840 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
    1085 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
       10850 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
    1086 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
       10860 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
    1089 Framställning av andra livsmedel
       10890 Framställning av andra livsmedel
   109 Framställning av beredda djurfoder
    1091 Framställning av beredda fodermedel
       10910 Framställning av beredda fodermedel
    1092 Framställning av mat till sällskapsdjur
       10920 Framställning av mat till sällskapsdjur
B11 DRYCKESFRAMSTÄLLNING
  11 DRYCKESFRAMSTÄLLNING
   110 Dryckesframställning
    1101 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker
       11010 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker
    1102 Framställning av vin från druvor
       11020 Framställning av vin från druvor
    1103 Framställning av cider och andra fruktviner
       11030 Framställning av cider och andra fruktviner
    1104 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
       11040 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
    1105 Framställning av öl
       11050 Framställning av öl
    1106 Framställning av malt
       11060 Framställning av malt
    1107 Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska
       11070 Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska
B12 TOBAKSVARUTILLVERKNING
  12 TOBAKSVARUTILLVERKNING
   120 Tobaksvarutillverkning
    1200 Tobaksvarutillverkning
       12000 Tobaksvarutillverkning
B13 TEXTILVARUTILLVERKNING
  13 TEXTILVARUTILLVERKNING
   131 Garntillverkning
    1310 Garntillverkning
       13100 Garntillverkning
   132 Vävnadstillverkning
    1320 Vävnadstillverkning
       13200 Vävnadstillverkning
   133 Blekning, färgning och annan textilberedning
    1330 Blekning, färgning och annan textilberedning
       13300 Blekning, färgning och annan textilberedning
   139 Annan textilietillverkning
    1391 Tillverkning av trikåväv
       13910 Tillverkning av trikåväv
    1392 Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror
       13921 Sömnad av gardiner, sängkläder och linnevaror
       13922 Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d.
    1393 Tillverkning av mattor
       13930 Tillverkning av mattor
    1394 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
       13940 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
    1395 Tillverkning av bondad duk
       13950 Tillverkning av bondad duk
    1396 Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier
       13960 Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier
    1399 Övrig textilietillverkning
       13990 Övrig textilietillverkning
B14 TILLVERKNING AV KLÄDER
  14 TILLVERKNING AV KLÄDER
   141 Tillverkning av kläder, utom pälsvaror
    1411 Tillverkning av läder- och skinnkläder
       14110 Tillverkning av läder- och skinnkläder
    1412 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder
       14120 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder
    1413 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
       14130 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
    1414 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar
       14140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar
    1419 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
       14190 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
   142 Tillverkning av pälsvaror
    1420 Tillverkning av pälsvaror
       14200 Tillverkning av pälsvaror
   143 Tillverkning av trikåvaror
    1431 Tillverkning av strumpor
       14310 Tillverkning av strumpor
    1439 Tillverkning av andra trikåvaror
       14390 Tillverkning av andra trikåvaror
B15 TILLVERKNING AV LÄDER, LÄDER- OCH SKINNVAROR M.M.
  15 TILLVERKNING AV LÄDER, LÄDER- OCH SKINNVAROR M.M.
   151 Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon; pälsberedning
    1511 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
       15110 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
    1512 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m. m.
       15120 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m. m.
   152 Tillverkning av skodon
    1520 Tillverkning av skodon
       15200 Tillverkning av skodon
B16 TILLVERKNING AV TRÄ OCH VAROR AV TRÄ, KORK, ROTTING O.D. UTOM MÖBLER
  16 TILLVERKNING AV TRÄ OCH VAROR AV TRÄ, KORK, ROTTING O.D. UTOM MÖBLER
   161 Sågning och hyvling av trä
    1610 Sågning och hyvling av trä
       16100 Sågning av trä | Hyvling av trä | Träimpregnering
   162 Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d.
    1621 Tillverkning av fanér och träbaserade skivor
       16210 Tillverkning av fanér och träbaserade skivor
    1622 Tillverkning av sammansatta parkettgolv
       16220 Tillverkning av sammansatta parkettgolv
    1623 Tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier
       16230 Tillverkning av monteringsfärdiga trähus | Tillverkning av dörrar av trä | Tillverkning av fönster av trä | Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier
    1624 Träförpackningstillverkning
       16240 Träförpackningstillverkning
    1629 Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
       16290 Tillverkning av förädlade trädbränslen | Övrig trävarutillverkning | Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
B17 PAPPERS- OCH PAPPERSVARUTILLVERKNING
  17 PAPPERS- OCH PAPPERSVARUTILLVERKNING
   171 Massa-, pappers- och papptillverkning
    1711 Massatillverkning
       17110 Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa | Sulfatmassatillverkning | Sulfitmassatillverkning
    1712 Pappers- och papptillverkning
       17120 Tillverkning av tidnings- och journalpapper | Tryckpapperstillverkning, ej tidnings- och journalpapper | Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp | Övrig tillverkning av papper och papp
   172 Tillverkning av pappers- och pappvaror
    1721 Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar
       17210 Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar | Övrig tillverkning av pappers- och pappförpackningar
    1722 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
       17220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
    1723 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
       17230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
    1724 Tapettillverkning
       17240 Tapettillverkning
    1729 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
       17290 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
B18 GRAFISK PRODUKTION OCH REPRODUKTION AV INSPELNINGAR
  18 GRAFISK PRODUKTION OCH REPRODUKTION AV INSPELNINGAR
   181 Grafisk produktion
    1811 Tryckning av dagstidningar
       18110 Tryckning av dagstidningar
    1812 Annan tryckning
       18120 Tryckning av tidskrifter | Tryckning av böcker och övriga trycksaker
    1813 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
       18130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
    1814 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
       18140 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
   182 Reproduktion av inspelningar
    1820 Reproduktion av inspelningar
       18200 Reproduktion av inspelningar
B19 TILLVERKNING AV STENKOLSPRODUKTER OCH RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER
  19 TILLVERKNING AV STENKOLSPRODUKTER OCH RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER
   191 Tillverkning av stenkolsprodukter
    1910 Tillverkning av stenkolsprodukter
       19100 Tillverkning av stenkolsprodukter
   192 Petroleumraffinering
    1920 Petroleumraffinering
       19200 Petroleumraffinering
B20 TILLVERKNING AV KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER
  20 TILLVERKNING AV KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER
   201 Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form
    2011 Industrigasframställning
       20110 Industrigasframställning
    2012 Tillverkning av färgämnen
       20120 Tillverkning av färgämnen
    2013 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
       20130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
    2014 Tillverkning av andra organiska baskemikalier
       20140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier
    2015 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
       20150 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
    2016 Basplastframställning
       20160 Basplastframställning
    2017 Tillverkning av syntetiskt basgummi
       20170 Tillverkning av syntetiskt basgummi
   202 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
    2020 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
       20200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
   203 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
    2030 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
       20300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
   204 Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar
    2041 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
       20410 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
    2042 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
       20420 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
   205 Tillverkning av andra kemiska produkter
    2051 Sprängämnestillverkning
       20510 Sprängämnestillverkning
    2052 Tillverkning av lim
       20520 Tillverkning av lim
    2053 Tillverkning av eteriska oljor
       20530 Tillverkning av eteriska oljor
    2059 Tillverkning av övriga kemiska produkter
       20590 Tillverkning av övriga kemiska produkter
   206 Konstfibertillverkning
    2060 Konstfibertillverkning
       20600 Konstfibertillverkning
B21 TILLVERKNING AV FARMACEUTISKA BASPRODUKTER OCH LÄKEMEDEL
  21 TILLVERKNING AV FARMACEUTISKA BASPRODUKTER OCH LÄKEMEDEL
   211 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
    2110 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
       21100 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
   212 Tillverkning av läkemedel
    2120 Tillverkning av läkemedel
       21200 Tillverkning av läkemedel
B22 TILLVERKNING AV GUMMI- OCH PLASTVAROR
  22 TILLVERKNING AV GUMMI- OCH PLASTVAROR
   221 Tillverkning av gummivaror
    2211 Tillverkning av däck och slangar; regummering
       22110 Tillverkning av däck och slangar; regummering
    2219 Annan gummivarutillverkning
       22190 Annan gummivarutillverkning
   222 Plastvarutillverkning
    2221 Tillverkning av plasthalvfabrikat
       22210 Tillverkning av plasthalvfabrikat
    2222 Plastförpackningstillverkning
       22220 Plastförpackningstillverkning
    2223 Byggplastvarutillverkning
       22230 Byggplastvarutillverkning
    2229 Annan plastvarutillverkning
       22290 Annan plastvarutillverkning
B23 TILLVERKNING AV ANDRA ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
  23 TILLVERKNING AV ANDRA ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
   231 Glas- och glasvarutillverkning
    2311 Framställning av planglas
       23110 Framställning av planglas
    2312 Bearbetning av planglas
       23120 Bearbetning av planglas
    2313 Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
       23130 Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
    2314 Tillverkning av glasfiber
       23140 Tillverkning av glasfiber
    2319 Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
       23190 Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
   232 Tillverkning av eldfasta produkter
    2320 Tillverkning av eldfasta produkter
       23200 Tillverkning av eldfasta produkter
   233 Tillverkning av byggmaterial av lergods
    2331 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
       23310 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
    2332 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
       23320 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
   234 Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter
    2341 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
       23410 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
    2342 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
       23420 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
    2343 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
       23430 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
    2344 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
       23440 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
    2349 Tillverkning av andra keramiska produkter
       23490 Tillverkning av andra keramiska produkter
   235 Tillverkning av cement, kalk och gips
    2351 Tillverkning av cement
       23510 Tillverkning av cement
    2352 Tillverkning av kalk och gips
       23520 Tillverkning av kalk och gips
   236 Tillverkning av varor av betong, cement och gips
    2361 Tillverkning av betongvaror för byggändamål
       23610 Tillverkning av betongvaror för byggändamål
    2362 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
       23620 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
    2363 Tillverkning av fabriksblandad betong
       23630 Tillverkning av fabriksblandad betong
    2364 Tillverkning av murbruk
       23640 Tillverkning av murbruk
    2365 Tillverkning av fibercementvaror
       23650 Tillverkning av fibercementvaror
    2369 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
       23690 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
   237 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten
    2370 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten
       23700 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnadsändamål | Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för prydnadsändamål
   239 Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter
    2391 Slipmedelstillverkning
       23910 Slipmedelstillverkning
    2399 Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter
       23990 Tillverkning av varor av sten- och mineralull | Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
B24 STÅL- OCH METALLFRAMSTÄLLNING
  24 STÅL- OCH METALLFRAMSTÄLLNING
   241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
    2410 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
       24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
   242 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
    2420 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
       24200 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
   243 Annan primärbearbetning av stål
    2431 Tillverkning av kalldragen stålstång
       24310 Tillverkning av kalldragen stålstång
    2432 Tillverkning av kallvalsade stålband
       24320 Tillverkning av kallvalsade stålband
    2433 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
       24330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
    2434 Tillverkning av kalldragen ståltråd
       24340 Tillverkning av kalldragen ståltråd
   244 Framställning av andra metaller än järn
    2441 Framställning av ädla metaller
       24410 Framställning av ädla metaller
    2442 Framställning av aluminium
       24420 Framställning av aluminium
    2443 Framställning av bly, zink och tenn
       24430 Framställning av bly, zink och tenn
    2444 Framställning av koppar
       24440 Framställning av koppar
    2445 Framställning av andra metaller
       24450 Framställning av andra metaller
    2446 Tillverkning av kärnbränsle
       24460 Tillverkning av kärnbränsle
   245 Gjutning av metall
    2451 Gjutning av järn
       24510 Gjutning av järn
    2452 Gjutning av stål
       24520 Gjutning av stål
    2453 Gjutning av lättmetall
       24530 Gjutning av lättmetall
    2454 Gjutning av andra metaller
       24540 Gjutning av andra metaller
B25 TILLVERKNING AV METALLVAROR UTOM MASKINER OCH APPARATER
  25 TILLVERKNING AV METALLVAROR UTOM MASKINER OCH APPARATER
   251 Byggnadsmetallvarutillverkning
    2511 Tillverkning av metallstommar och delar därav
       25110 Tillverkning av metallstommar och delar därav
    2512 Tillverkning av dörrar och fönster av metall
       25120 Tillverkning av dörrar och fönster av metall
   252 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
    2521 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
       25210 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
    2529 Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
       25290 Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
   253 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
    2530 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
       25300 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
   254 Tillverkning av vapen och ammunition
    2540 Tillverkning av vapen och ammunition
       25400 Tillverkning av vapen och ammunition
   255 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
    2550 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
       25500 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
   256 Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten
    2561 Beläggning och överdragning av metall
       25610 Beläggning och överdragning av metall
    2562 Metallegoarbeten
       25620 Metallegoarbeten
   257 Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror
    2571 Tillverkning av bestick
       25710 Tillverkning av bestick
    2572 Tillverkning av lås och gångjärn
       25720 Tillverkning av lås och gångjärn
    2573 Tillverkning av verktyg och redskap
       25730 Tillverkning av verktyg och redskap
   259 Annan metallvarutillverkning
    2591 Tillverkning av stålfat o.d. behållare
       25910 Tillverkning av stålfat o.d. behållare
    2592 Tillverkning av lättmetallförpackningar
       25920 Tillverkning av lättmetallförpackningar
    2593 Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
       25930 Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
    2594 Tillverkning av nitar och skruvar
       25940 Tillverkning av nitar och skruvar
    2599 Övrig metallvarutillverkning
       25990 Tillverkning av diskbänkar, sanitetsgods m. m. av metall för byggändamål | Diverse övrig metallvarutillverkning
B26 TILLVERKNING AV DATORER, ELEKTRONIKVAROR OCH OPTIK
  26 TILLVERKNING AV DATORER, ELEKTRONIKVAROR OCH OPTIK
   261 Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort
    2611 Tillverkning av elektroniska komponenter
       26110 Tillverkning av elektroniska komponenter
    2612 Tillverkning av kretskort
       26120 Tillverkning av kretskort
   262 Tillverkning av datorer och kringutrustning
    2620 Tillverkning av datorer och kringutrustning
       26200 Tillverkning av datorer och kringutrustning
   263 Tillverkning av kommunikationsutrustning
    2630 Tillverkning av kommunikationsutrustning
       26300 Tillverkning av kommunikationsutrustning
   264 Tillverkning av hemelektronik
    2640 Tillverkning av hemelektronik
       26400 Tillverkning av hemelektronik
   265 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur
    2651 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
       26510 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
    2652 Urtillverkning
       26520 Urtillverkning
   266 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
    2660 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
       26600 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
   267 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
    2670 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
       26700 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
   268 Tillverkning av magnetiska och optiska medier
    2680 Tillverkning av magnetiska och optiska medier
       26800 Tillverkning av magnetiska och optiska medier
B27 TILLVERKNING AV ELAPPARATUR
  27 TILLVERKNING AV ELAPPARATUR
   271 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater
    2711 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
       27110 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
    2712 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
       27120 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
   272 Batteri- och ackumulatortillverkning
    2720 Batteri- och ackumulatortillverkning
       27200 Batteri- och ackumulatortillverkning
   273 Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör
    2731 Tillverkning av optiska fiberkablar
       27310 Tillverkning av optiska fiberkablar
    2732 Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
       27320 Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
    2733 Tillverkning av kabeltillbehör
       27330 Tillverkning av kabeltillbehör
   274 Tillverkning av belysningsarmatur
    2740 Tillverkning av belysningsarmatur
       27400 Tillverkning av belysningsarmatur
   275 Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater
    2751 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
       27510 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
    2752 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
       27520 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
   279 Tillverkning av annan elapparatur
    2790 Tillverkning av annan elapparatur
       27900 Tillverkning av annan elapparatur
B28 TILLVERKNING AV ÖVRIGA MASKINER
  28 TILLVERKNING AV ÖVRIGA MASKINER
   281 Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
    2811 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
       28110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
    2812 Tillverkning av fluidteknisk utrustning
       28120 Tillverkning av fluidteknisk utrustning
    2813 Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
       28130 Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
    2814 Tillverkning av andra kranar och ventiler
       28140 Tillverkning av andra kranar och ventiler
    2815 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
       28150 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
   282 Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål
    2821 Tillverkning av ugnar och brännare
       28210 Tillverkning av ugnar och brännare
    2822 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
       28220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
    2823 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
       28230 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
    2824 Tillverkning av motordrivna handverktyg
       28240 Tillverkning av motordrivna handverktyg
    2825 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
       28250 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
    2829 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
       28290 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
   283 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
    2830 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
       28300 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
   284 Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner
    2841 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning
       28410 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning
    2849 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
       28490 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
   289 Tillverkning av andra specialmaskiner
    2891 Tillverkning av maskiner för metallurgi
       28910 Tillverkning av maskiner för metallurgi
    2892 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
       28920 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
    2893 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
       28930 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
    2894 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
       28940 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
    2895 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
       28950 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
    2896 Tillverkning av maskiner för gummi och plast
       28960 Tillverkning av maskiner för gummi och plast
    2899 Tillverkning av övriga specialmaskiner
       28990 Tillverkning av övriga specialmaskiner
B29 TILLVERKNING AV MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH PÅHÄNGSVAGNAR
  29 TILLVERKNING AV MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH PÅHÄNGSVAGNAR
   291 Motorfordonstillverkning
    2910 Motorfordonstillverkning
       29100 Tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordon | Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon
   292 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
    2920 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
       29200 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
   293 Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon
    2931 Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon
       29310 Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon
    2932 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon
       29320 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon
B30 TILLVERKNING AV ANDRA TRANSPORTMEDEL
  30 TILLVERKNING AV ANDRA TRANSPORTMEDEL
   301 Byggande av fartyg och båtar
    3011 Byggande av fartyg och flytande materiel
       30110 Byggande av fartyg och flytande materiel
    3012 Byggande av fritidsbåtar
       30120 Byggande av fritidsbåtar
   302 Tillverkning av rälsfordon
    3020 Tillverkning av rälsfordon
       30200 Tillverkning av rälsfordon
   303 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
    3030 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
       30300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
   304 Tillverkning av militära stridsfordon
    3040 Tillverkning av militära stridsfordon
       30400 Tillverkning av militära stridsfordon
   309 Övrig tillverkning av transportmedel
    3091 Tillverkning av motorcyklar
       30910 Tillverkning av motorcyklar
    3092 Tillverkning av cyklar och invalidfordon
       30920 Tillverkning av cyklar och invalidfordon
    3099 Diverse övrig transportmedelstillverkning
       30990 Diverse övrig transportmedelstillverkning
B31 TILLVERKNING AV MÖBLER
  31 TILLVERKNING AV MÖBLER
   310 Tillverkning av möbler
    3101 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar
       31010 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler | Tillverkning av kontors- och butiksinredningar
    3102 Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar
       31020 Tillverkning av köksmöbler | Tillverkning av köksinredningar
    3103 Tillverkning av madrasser
       31030 Tillverkning av madrasser
    3109 Tillverkning av andra möbler
       31090 Tillverkning av andra möbler
B32 ANNAN TILLVERKNING
  32 ANNAN TILLVERKNING
   321 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier
    3211 Prägling av mynt
       32110 Prägling av mynt
    3212 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
       32120 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
    3213 Tillverkning av bijouterier o.d.
       32130 Tillverkning av bijouterier o.d.
   322 Tillverkning av musikinstrument
    3220 Tillverkning av musikinstrument
       32200 Tillverkning av musikinstrument
   323 Tillverkning av sportartiklar
    3230 Tillverkning av sportartiklar
       32300 Tillverkning av sportartiklar
   324 Tillverkning av spel och leksaker
    3240 Tillverkning av spel och leksaker
       32400 Tillverkning av spel och leksaker
   325 Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
    3250 Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
       32500 Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör | Tillverkning av tandproteser
   329 Övrig tillverkning
    3291 Tillverkning av borstbinderiarbeten
       32910 Tillverkning av borstbinderiarbeten
    3299 Diverse övrig tillverkning
       32990 Diverse övrig tillverkning